funds
Voorwaarden plus procedure om een BSPN educational beurs te kunnen aanvragen tijdens de opleiding tot kinderneuroloog:
  • Dit is enkel mogelijk voor kinderneurologen-in-opleiding met een officieel stageplan kinderneurologie in België, die geassocieerd lid worden van de BSPN.
  • Elke aanvraag moet op voorhand ingediend worden bij de secretaris van de BSPN, met een korte beschrijving van de desbetreffende cursus, een bewijs van inschrijving plus betalingsbewijs, en een attest vanwege zijn/haar stagemeester (bewijs van opleiding in België). De aanvraag wordt behandeld op de eerstvolgende bureau vergadering.
  • De beurs kan enkel en alleen aangevraagd worden voor het bedrag van de inschrijvingskost (dus niet voor reis- en verblijfskosten; uitzonderlijk ook de accommodatiekost indien deze kost geïntegreerd is met de inschrijvingskost in 1 pakket/prijs).
  • Een beurs bedraagt maximaal 1500 euro voor de totaliteit van de 2 opleidingsjaren.
  • De bursaal wordt gevraagd een presentatie (free communication) te doen op een BSPN symposium.

Conditions et procédure pour demander une bourse de formation de la BSPN pendant la formation en neuropédiatrie :
  • Ceci est seulement possible pour les neuropédiatres en formation, avec un plan de stage officiel de neuropédiatrie en Belgique, qui deviennent membres associés de la BSPN.
  • Chaque demande doit être introduite au préalable chez le/la secrétaire de la BSPN, avec une courte description du cours concerné, une preuve d'inscription et de payement, et une attestation de son/sa maître de stage (preuve de la formation en Belgique). La demande sera examinée lors de la première réunion de bureau qui suit.
  • Cette bourse ne peut couvrir que les frais d’inscription à la formation (pas le transport, ni l’hébergement sauf si celui-ci est compris dans le package d’inscription)
  • Cette bourse s'élève à maximum 1500 euro pour la totalité des 2 années de formation.
  • Il est demandé au boursier de faire une présentation (free communication) lors d'un symposium de la BSPN.